Úprava terénu

Úprava terénu pomocou spätnej frézy.


Navážka zeme.


Vyrovnávanie , hrabanie , valcovanie zeme.


Kladenie oddelovačov trávnika (neviditeľné obrubníky).


Drážkovanie (ryhovanie) zeme príprava na závlahu.