Údržba Závlahy

Jarné spúštanie závlah.

Kontrola systému, trysiek, vyčistenie, spustenie a nastavenie trysiek.

Zimné vyfúknutie závlah.

Pred príchodom mrazov je potrebné závlahový systém zazimovať, čím ho ochránime pred poškodením a tým zabezpečíme jeho bezproblémovú prevádzku aj v ďalšom období. Ušetríme si tak zbytočné náklady, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade jeho nezazimovania , tie sú podstatne vyššie ako náklady na zazimovanie.

Rekonštrukcia závlahového systému.

Výmena nefunkčných elektroventilov , výmena nefunkčnej riadiacej jednotky , výmena postrekovačov , trysiek po dohode možné doplnenie závlahy o viaceré vetvy.