Pokládka trávnika

Rolovaný trávnik

Pre aktuálnu sezónu 2018 pripravujeme záťaži odolný trávnik určený pre použitie v záhradách rodinných domov, na športoviskách a plochách parkovej zelene na výrobu ktorého boli použité trávne osivá najlepších odrôd.

Hlavné výhody predpestovaných trávnikov:

- použité vysokokvalitné zmesi
- vhodné pre slovenské klimatické podmienky
- rýchle zakoreňovanie po pokládke
- výborné estetické a záťažové parametre
- porasty sú ošetrené proti hubovým ochoreniam
- intenzívna výživa trávnika od výsevu až po zľupovanie